ചിരംജീവി

ജീവിതം സുഖദുഃഖസമ്മിശ്രം

ജീവജാലവും വന്നുംപോയുമിരുന്നിടും

ജീവിതം പരനും പുണ്യമാക്കുകിൽ

ജീവിച്ചിടും ചിരം നരൻ കെട്ടുപോകിലും

Generated from archived content: poem5_apr27_07.html Author: theresa_peeter

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here