സൃഷ്‌ടി സ്ഥിതി സംഹാരം

സൃഷ്‌ടിസ്ഥിതി സംഹാരം സത്യവും മിഥ്യയും, ശ്രുതിലയ താളം ജീവിതം, വേദനയല്ലോ ജീവിതം, യാത്രക്കാര തുടങ്ങി മുപ്പതു കവിതകളുടെ സമാഹാരം.

പ്രസാധനംഃ സർഗശക്തി പബ്ലിക്കേഷൻസ്‌, വിലഃ 35 രൂപ.

Generated from archived content: essay2_aug16_05.html Author: sn_puram_vamadevan

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here