ആദ്യമായ്‌

ആദ്യമായ്‌ നീയെന്നിൽ ഒരു

പൂങ്കിനാവായി നിറഞ്ഞുനിന്നു

കാണുമ്പോൾ ഇഷ്‌ടം തുളുമ്പുമാറുളെളാരു

നിലാവായ്‌ രാവിൽ നിറഞ്ഞുനിന്നു

ആദ്യമായ്‌ കണ്ടനാൾ ഓർമ്മയില്ലേ

ആദ്യത്തെ നോട്ടവും ഓർമ്മയില്ലേ.

ഓർക്കാനായ്‌ നീ അന്നു നൽകിയ

പനിനീർപ്പൂവിതാ ഹൃദയത്തിൽ

സ്‌നേഹത്തിൻ ചെംപനീർ പൂവുപോൽ

എൻ ചിത്തത്തിൽ മോഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞീടുന്നു

എന്നുളളിൽ നിൻമുഖം തെളിഞ്ഞീടുന്നു

ഒരു തെന്നലെൻ അരികിൽ വരികിൽ

അതിനോട്‌ ഞാൻ നിൻകാര്യം ചോദിക്കേ

തെന്നലിൻ മധുരമാം തലോടലേൽക്കുമ്പോൾ

അറിയാതെ നിന്നെ ഞാൻ ഓർത്തീടുന്നു

പേരറിയാത്ത പൂവുപോലുളള നിന്റെ സ്‌നേഹം

ഞാനെന്നുമെന്നും കൊതിച്ചിടുന്നു.

Generated from archived content: poem1_may7.html Author: smitha_p_mahesan

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here