പുത്തൻകാവിലെ പൂരം

പൂരം പൂരം പുത്തൻകാവിൽ

പൂരം കാണാൻ പോരുന്നോ?

തരികിട-തരികിട-തപ്പും തകിലും

തായമ്പകയും കേട്ടീടാം.

നാദസ്വരവും മേളപ്പദവും

കൂത്തും പാട്ടും കേട്ടീടാം.

നെറ്റിപ്പട്ടം ചേലിൽക്കെട്ടിയ

കൊമ്പന്മാരെ കണ്ടീടാം.

പീലിക്കാവടിയാട്ടം കാണാം

കണ്ടു രസിക്കാം തിറയാട്ടം!

പൂരം പൂരം പുത്തൻകാവിൽ

പൂരം കാണാൻ പോരുന്നോ?

കമ്പക്കെട്ടും കതിനാവെടിയും

കാണാമല്ലൊ കൺനിറയെ

തളയും വളയും മിഠായികളും

വാങ്ങാമല്ലൊ കൈ നിറയെ!

അമ്മാനാട്ടം; ഗരുഡൻ തൂക്കം

പിന്നെപ്പലപല തുളളാട്ടം.

എല്ലാം കണ്ടു കുളിർക്കണമെങ്കിൽ

വെക്കം വെക്കം വന്നോളൂ.

പൂരം പൂരം പുത്തൻകാവിൽ

പൂരം കാണാൻ പോരുന്നോ?

Generated from archived content: poem5_june17_05.html Author: sippy_pallippuram

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here