ഹായ്‌! സാന്റാക്ലോസ്‌!

ധിമ്മട ധിമ്മട ജീയ്യഞ്ചം

ധിമ്മത്തകിട ജീയ്യഞ്ചം!

തത്തിച്ചാടി വരുന്നുണ്ടേ

‘തിത്തോം തരികിട’ സാന്റാക്ലോസ്‌!

കൂമ്പൻ തൊപ്പിക്കെന്തു രസം

കൊമ്പൻമീശക്കെന്തുരസം!

കുമ്പകുലുക്കി വരുന്നുണ്ടേ!

അമ്പോ! നമ്മുടെ സാന്റാക്ലോസ്‌!

ആർപ്പുംവിളിയും കെങ്കേമം

തപ്പും തകിലും കെങ്കേമം!

ആടിപ്പാടി വരുന്നുണ്ടേ

താടിക്കാരൻ സാന്റാക്ലോസ്‌!

കേക്കു മുറിക്കെട ചാക്കോച്ചാ

‘ചിക്കൻ’ വാങ്ങെട പാപ്പച്ചാ!

‘ഹാപ്പി ക്രിസ്‌മസ്‌’ മേളവുമായ്‌

‘ഹാപ്പി’യിലെത്തീ സാന്റാക്ലോസ്‌!

Generated from archived content: poem3_dece27_05.html Author: sippy_pallippuram

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here