പുത്തൻകാവിലെ പൂരം

പൂരം പൂരം

പുത്തൻകാവിൽ

പൂരം കാണാൻ പോരുന്നോ?

‘തരികിടി തരികിട’

തപ്പും തകിലും

തായമ്പകയും കേട്ടീടാം!

നാദസ്വരവും

മേളപ്പദവും

കൂത്തും പാട്ടും കേട്ടീടാം

നെറ്റിപ്പട്ടം

ചേലിൽക്കെട്ടിയ

കൊമ്പന്മാരെ കണ്ടീടാം!

പീലിക്കാവടി-

യാട്ടം കാണാം

കണ്ടു രസിക്കാം തിറയാട്ടം!

പൂരം പൂരം

പുത്തൻകാവിൽ

പൂരം കാണാൻ പോരുന്നോ?

കമ്പക്കെട്ടും

കതിനാവെടിയും

കാണാമല്ലോ കൺനിറയെ

തളയും വളയും

മിഠായികളും

വാങ്ങാമല്ലോ കൈനിറയെ!

Generated from archived content: poem1_july7_07.html Author: sippy_pallippuram

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here