അച്ഛൻ

വിശക്കുമ്പോൾ തൻ കുട്ടിക്കു

ഭക്ഷണം നൽകുന്നോൻ

നല്ലൊരച്ഛൻ

ഉടുക്കാൻ പുത്തനുടുപ്പു

വാങ്ങിക്കൊടുന്നോൻ

നല്ലൊരച്ഛൻ

പുസ്തകോം ഫീസും നൽകി

പഠിപ്പിക്കുന്നോൻ

നല്ലൊരച്ഛൻ

വേണ്ടതെല്ലാം കൊടുക്കുമ്പോൾ

നല്ലൊരച്ഛനാകുന്നതിലും

നല്ലച്ഛൻ കുട്ടിയെ മനസ്സിലാക്കുന്നോൻ!

Generated from archived content: poem7_apr27_07.html Author: rocky_paruthikkadan

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here