നിങ്ങൾക്കു മംഗളം

എന്നുമെൻ

മലർവാടിയിൽ-

മാമരക്കൂട്ടങ്ങളിൽ

എന്നെ വിളിച്ചുണർത്തുവാ-

നെത്തുന്നോ-

രോമനക്കിളികളേ,

നിങ്ങൾക്കു മംഗളം.

നിങ്ങളൊഴുക്കും വിവിധ-

രാഗമാലികാ-

ലാപനങ്ങളിൽ

മുത്തമിട്ടുണരുന്ന

ഞാനെത്ര ധന്യൻ!

എന്റെ ഗായകരേ,

സ്വർലോക ഗായകരേ, നിങ്ങൾക്കു മംഗളം.

നിങ്ങൾക്കു കൂടുകൂട്ടുവാ-

നായിട്ടല്ലൊ ഞാൻ

ഈ മരങ്ങളെ നട്ടുണ്ടാക്കി.

നിങ്ങൾക്കു വിശക്കുമ്പോൾ

പഴം കൊത്തിത്തിന്നാനല്ലൊ

ഞാൻ ഈ മരങ്ങളെ നനച്ചുണ്ടാക്കി.

നിങ്ങടെ തേനൂറും പാട്ട്‌

കേൾക്കുവാനല്ലൊ

ഞാൻ നിത്യവും

ഉണരുന്നു.

അത്‌ കേട്ട്‌-

അതിൽ ലയിച്ച്‌-

ഒരുനാൾ ഞാൻ

ഉറങ്ങീടാവൂ.

ഒരിക്കലും

ഉണരാ-

ഉറക്കം

ഉറങ്ങീടാവൂ!!

Generated from archived content: poem5_july9_05.html Author: r_nambiyath

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here