വിത്തറിയേണ്ട

വിത്തറിയേണ്ട, പേരറിയേണ്ട

കുട്ടനു മാമു ഉണ്ടാൽപ്പോരേ?

നാക്കറിയേണ്ട, നടപ്പറിയേണ്ട,

പോക്കറിയേണ്ട, വരവറിയേണ്ട

നാൾക്കുനാൾക്കുണ്ടു വളർന്നാൽപ്പോരെ?

നാലാൾക്കൊപ്പം നടന്നാൽപ്പോരെ?

പോരല്ലോ അമ്മേ, പോരല്ലോ അച്ഛാ

നേരെ പറഞ്ഞുതന്നാലും

വിത്തിന്റെ പേരെന്ത്‌, എന്ത്‌?

എത്ര മൂപ്പുള്ളൊരു വിത്ത്‌?

ഏത്‌ മണ്ണിനനുയോജ്യം?

ഏത്‌ കാലത്തിനനുയോജ്യം?

കൃഷിമുറയെങ്ങനെ, എപ്പോൾ?

വിളവെടുപ്പെങ്ങനെ, എപ്പോൾ?

എല്ലാമറിഞ്ഞു പണിയെടുത്തീലെങ്കി-

ലെങ്ങനെ നാം പിഴച്ചീടും?

എല്ലാമറിഞ്ഞുനടന്നീലയെങ്കി-

ലെങ്ങനെ മുൻപോട്ടുപോകും.

Generated from archived content: poem4_jan24_09.html Author: r_nambiyath

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here