ഒരു തുള്ളി സ്നേഹം

ഒരു തുള്ളിയുണ്ടെന്റെ കയ്യിൽ

ഒരു തുള്ളി, ഒരു തുള്ളിമാത്രം.

ഒരു തുള്ളി, തുള്ളിമരുന്ന്‌

ഒരു തുള്ളി, ഒരു തുള്ളി മാത്രം

പുണ്ണുകൾ പൂർണ്ണമായ്‌മാറും

ദണ്ണം പറ പറന്നീടും

കട്ടിയിരുട്ടിന്റെ കൂട്ടിൽ

പൊട്ടിവിടരും വെളിച്ചം

ആ തുള്ളിയേതെന്നൊ, എന്നൊ.

ആ തുള്ളിയാണല്ലൊ സ്നേഹം

നിസ്തുല നിർമ്മല സ്നേഹം

നിത്യസുഗന്ധിയാം സ്നേഹം

സ്നേഹമുണ്ടൊരു തുള്ളിക്കയ്യിൽ

സ്നേഹ,മൊരു തുള്ളി, വേണോ?

Generated from archived content: poem1_oct1_07.html Author: r_nambiyath

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here