മത്സരം മത്സരം

മത്സരം, മത്സരം, സർവത്രമത്സരം

ജീവിതം മത്സരം മാത്രം

സൗന്ദര്യമത്സരം, ഉടുതുണിമത്സരം

മത്സരം, മത്സരം തന്നെ

കണ്ടുഞ്ഞാൻ പോത്തോട്ടാമത്സരം പത്രത്തിൽ

കണ്ടെന്റെ ചങ്കുതകർന്നു

പോത്തിന്റെ വാലുകടിച്ചുപറിച്ചുള്ള

പോത്തോട്ടമത്സരം! ഹാ!ഹാ!

എന്നു തുടങ്ങിയീക്രൂരത, മർത്യന്റെ-

യിന്നും തുടരുന്നു, കഷ്‌ടം

എന്നീപ്പാപത്തിൻ ശമ്പളം പറ്റുന്നു,

അന്നു ഞാൻ പൊട്ടിച്ചിരിക്കും.

Generated from archived content: poem1_jan14_10.html Author: r_nambiyath

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here