പൂക്കളെപ്പോലെ ചിരിക്കൂ

പറയാനൊരുപാടുണ്ടല്ലോ

പറയണമെന്നുമുണ്ടല്ലോ

പറയുവതെങ്ങനെ, അറിയാ

പറയാതിരിക്കുവാൻ വയ്യാ.

പൂക്കളിറുക്കാതിരിക്കൂ

പൂക്കളെക്കണ്ടുരസിക്കൂ

ഉണ്ണികളേ, പൊന്നുണ്ണികളേ- നിങ്ങൾ

പൂക്കളിറുക്കാതിരിക്കൂ

മണ്ണിൽവിരുന്നിനായെത്തും

വിണ്ണിന്റെ സൗരഭം – പൂക്കൾ

മണ്ണിനെപ്പൊന്നാക്കിമാറ്റും

വിണ്ണിൻ വിളക്കുകൾ – പൂക്കൾ

നാളെക്കൊഴിയൂമീപ്പൂക്കൾ

ഇന്നേയിറുക്കരുതെന്നൊ!

പൂക്കൾക്കുമുണ്ടൊരായുസ്സ്‌

ഓർക്കണമെപ്പൊഴുംനിങ്ങൾ

ആയുസ്സ്‌ തീരുംവരെയും

പൂക്കൾ പുലരട്ടെ ചേലിൽ

ആയുസ്സ്‌ തീരുംവരെയും

പൂമണം പൂശട്ടെ മേലിൽ

പൂക്കളെക്കണ്ടു രസിക്കൂ

പൂക്കളെപ്പോലെ ചിരിക്കൂ

നിങ്ങളും പൂക്കളുമൊന്നായ്‌

നന്നായി ചിരിച്ചുല്ലസിക്കൂ.

Generated from archived content: poem10_aug14_07.html Author: r_nambiyath

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here