സ്‌ത്രീ

സ്‌ത്രീ എന്ന രണ്ടക്ഷരത്തിൻ മേലെ,

അനവധി കാതലായർഥമുണ്ട്‌

സ്‌നേഹത്തിൻ കണ്ണുനീർതുളളിയാൽ,

മോഹങ്ങൾ, എത്ര വലുതായിരുന്നാലും

ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ, സത്യത്തെ കാണുന്നത്‌,

സ്‌ത്രീയാണ്‌, ലോകത്തിൻ ശക്തിക്കുതകുന്നോൾ!

എത്രയ്‌ക്ക്‌ പീഡനം ഏൽക്കുന്നതാകിലും

മുക്തിക്കു മോചനം നൽകീടും സ്‌ത്രീയവൾ.

എത്രയ്‌ക്ക്‌ ഘോരമാം ത്യാഗം സഹിക്കിലും,

സ്‌നേഹമെന്നുളളതേ സ്‌ത്രീയിലുളളൂ…

ആകാരഭംഗിയിൽ മോഹിച്ചിടുന്നവർ,

ആഹാരമില്ലാതെ ശോഷിച്ചിടും.

ലോകത്തിലുളള ചരാചരമെല്ലാം

പാടെ നശിച്ചു പോകുന്നതാകിൽ

പുനർജന്മം എന്നതു സത്യമായാൽ

സ്‌ത്രീ എന്ന വർഗ്ഗം ഇല്ലാതെവന്നാൽ

ജീവിതത്തിൽ പിന്നെ പങ്കാളിയാരുണ്ട്‌?

ഇത്രയ്‌ക്ക്‌ ചിന്തിച്ച്‌ മുന്നോട്ട്‌ നീങ്ങിയാൽ

സ്‌ത്രീ എന്ന രണ്ടക്ഷരത്തിൻ മേലെ

അനവധി കാതലായർഥങ്ങൾ കാണാം.

Generated from archived content: poem3_aug6_05.html Author: kottoor_bahuleyan

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here