ഇരുളിലെ മനസ്സുകൾ

ഇരുളുകേറി നശിക്കും മനസ്സിന്‌

ഇനിയൊരു ജന്മം വീണ്ടുമുണ്ടാകും!

ഇവിടെ പാപം ചെയ്യും മനസ്സിന്‌

ഇവിടെ ശാന്തി ലഭിക്കയില്ല

ദുഃഖങ്ങളൊന്നും വേണ്ടെന്ന്‌ നിനക്കുമ്പോൾ

ദുഃഖങ്ങൾ മാത്രം പുറകേ വരുന്നു!

സുഖിച്ചു ജീവിക്കുവാൻ ക്രൂരനാകും നരൻ

സുഖശാന്തിയില്ലാതെ നരകത്തിലാകുന്നു!

സത്യങ്ങളെല്ലാം വിളമ്പിനടന്നിട്ട്‌

സഹൃദയനാകാതെ നീചനാകുന്നു!

മുഖം മൂടിയിട്ട്‌ മനുഷ്യത്വമില്ലാതെ

മധുരമില്ലാത്തൊരു കർമ്മങ്ങളാണ്‌

തമ്മിൽ പരസ്‌പരം പാരയും ചതിയും

തമ്മിലറിയാത്ത ഹൃദയബന്ധങ്ങൾ

ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ വീണ്ടും കയ്‌പായി

ഇനിയും ജനിക്കും നരകത്തിൽ വീണ്ടും!

സുഖമെന്ന സ്വർഗ്ഗം നരനൊന്ന്‌ വേണ്ട

സുഖം നശിപ്പിക്കും പ്രവർത്തിയെല്ലാം!

ലക്ഷ്യമില്ലാത്തൊരു ഇരുളിലെ മാനസം

ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുമോ ശാന്തിയിലാകുമോ?

നന്മക്ക്‌ വേണ്ടി ജന്മങ്ങൾ തന്നിട്ട്‌

നന്മകൾ ചെയ്യാതെ തിന്മകൾ ചെയ്യുന്നു!

നല്ലത്‌, ചെയ്യുന്ന കാലം വരെയും

നരനെ ഈ നരകത്തിൽ വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കും!

Generated from archived content: poem3_nov24_05.html Author: kidangat_cochi

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here