ദൂഷിത

ലോകമേ തറവാട്‌, നിനക്കായ്‌ നമിക്കുന്നു

ഞാൻ, നിന്റെ പച്ച പുതച്ച പ്രകൃതിയെ

കാണാനാശ്ചര്യം ഇന്നെവിടെ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം?

മുത്തശി പറഞ്ഞ കഥയിലെ പാടങ്ങളും

നെൽച്ചെടികളുമെവിടെ? ശുദ്ധവായു-

തഴുകിയോടുന്ന ഇളം കാറ്റെവിടെ?

കലപില ശബ്‌ദങ്ങളാൽ കാതുതുളച്ചിരുന്ന

കിളിക്കൂട്ടങ്ങളെവിടെ?

അന്നം തരുന്ന നെൽച്ചെടികളെപ്പോലും

തിരിച്ചറിയാത്ത പുത്തൻ തലമുറയെ

എന്തുപേരു വിളിച്ചീടണം നാം?

എല്ലാം മറന്നൊന്നുറങ്ങിയ യാമങ്ങൾ

എന്നെന്നേക്കുമായ്‌സ്‌തമിച്ചു പോയ്‌!

ഇപ്പോൾ ഭയം, ഭയം മാത്രമാണെന്റെ

കൈമുതൽ….! ദൈവം തന്ന വരദാനത്തിന്‌-

മർത്യൻ നൽകിയ സമ്മാനം.!

Generated from archived content: poem3_mar26_11.html Author: jaseela.haris_oravampuram

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here