ചിറകുളള ചിന്തകൾ – 5

നാട്യപ്രധാനം ആധ്യാത്മികത്വം

നാട്ടിൻ പ്രധാനം മദ്യാധിപത്യം

ചെമ്പുടഞ്ഞെന്നാൽ ചരിച്ചുവെക്കാം

വമ്പുപൊളിഞ്ഞാൽ വഴി ശരണം

ത്യാഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നേട്ടമായി

മോഹങ്ങളില്ലെങ്കിൽ മോക്ഷമായി

ദീനം ധനത്തെ തളർത്തുമെങ്കിൽ

ദാനം ധനത്തെ വളർത്തുമല്ലൊ

നിന്ദിക്കാനെളുപ്പമാണെപ്പൊഴും

വന്ദിക്കാനാവില്ല പലപ്പോഴും.

Generated from archived content: poem9_apr11.html Author: george_a_aalappat

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here