ചിറകുള്ള ചിന്തകൾ

ദുർമ്മോഹമില്ലാതെ ജീവിതം പോക്കിയാൽ

സമ്മോദചിത്തരായ്‌ നാളുകൾ നീക്കിടാം

അധ്വാനശീലമില്ലാത്തവരേവരും

ഇന്ധനമില്ലാത്ത വാഹനംപോലവെ

മാരീചവിദ്യപയറ്റുന്ന വഞ്ചകർ

മർത്ത്യഗണത്തിൽപെടില്ല സഹോദരാ

കൊല്ലും വിമർശനം വന്നു ഭവിച്ചാലും

തെല്ലും പരിഭ്രമം കാണില്ലാന്യരിൽ

കോപം മനസ്സിലെ ദീപമണച്ചിടും

താപവിനകൾ വിതച്ചിടും മർത്ത്യരിൽ

Generated from archived content: poem4_oct15_07.html Author: george_a_aalappat

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here