ചിറകുളള ചിന്തകൾ – 13

ആദർശവാദിയായാലുളളനുഭവം

പാതയോരത്തെ ഫലവൃക്ഷം പോലവെ

ഒന്നുമറ്റൊന്നിനെ ഹിംസിച്ചു ജീവിക്കും

മന്നിലെ മാതൃകയെത്ര വിചിത്രമെ!

യോഷതൻ ഭാഷണം കേട്ടു നടപ്പവൻ

ഭോഷനായ്‌ തീരുമെന്നുളളതു നിശ്ചയം

മദ്യനിരോധനാദർശങ്ങൾ ചൊല്ലിടും

മദ്യ വിപണനശാലകൾ തീർത്തിടും

Generated from archived content: poem3_july2_05.html Author: george_a_aalappat

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here