ഉമ്മ

അമ്മ മടിയിൽക്കിടത്തിയെനിക്കി-

ന്നമ്മിഞ്ഞപ്പാലുതന്നു

അമ്മിഞ്ഞപ്പാലുകുടിക്കണനേരത്തൊ-

രുമ്മയെനിക്കു തന്നു

അമ്മാനത്തമ്പിളിമാമനെക്കാണിച്ചു

സമ്മാനമൊന്നുതന്നു

സമ്മാനം കിട്ടിയനേരത്തു ഞാനുമൊ

രുമ്മ കൊടുത്തല്ലോ- അമ്മ-

യ്‌ക്കുമ്മ കൊടുത്തല്ലോ-ചക്കര

യുമ്മ കൊടുത്തല്ലോ

Generated from archived content: poem4_aug6_05.html Author: chandirur_divakaran

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here