വിജ്ഞാന ഭാരതി (വിദ്യാഭ്യാസ മാസിക)

ആധുനിക പാഠ്യപദ്ധതിയിലെ വിഷയങ്ങളേയും ഭാരതീയ വിജ്ഞാനങ്ങളെയും ലളിതമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പ്രസിദ്ധീകരണമാണ്‌ വിജ്ഞാന ഭാരതിമാസിക.

എഡിറ്റർഃ കെ.ആർ. മനോജ്‌. രക്ഷാധികാരിഃ മേനോൻസ്‌ മന്ത്ര, ഡയറക്‌ടർഃ സി.ആർ.ശങ്കരമേനോൻ.

വിലാസംഃ വിജ്ഞാനഭാരതി മാസിക, പെരുമ്പളം പി.ഒ., ആലപ്പുഴ – 688 570. വില – 10 രൂപ.

Generated from archived content: book2_sept22_05.html

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here