ഞാൻ കണ്ട ഭാരതം (കവിതകൾ)

നമ്മുടെ നാട്‌, ഞാൻ കണ്ട ഭാരതം, സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്നു തടവറയിൽ ക്യൂ, ഇല്ലെനിക്കാവില്ല കണ്ണടച്ചീടുവാൻ തുടങ്ങി മുപ്പത്തിമൂന്നു കവിതകളുടെ സമാഹാരം.

എസ്‌.എൻ.പുരം വാമദേവൻ

പ്രസാധനംഃ സർഗ്ഗശക്തി പബ്ലിക്കേഷൻസ്‌, വിലഃ 35 രൂപ.

Generated from archived content: book1_june17_05.html

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here