കെ. കേളപ്പൻ നാഷനൽ ഫെല്ലോഷിപ്പ് അവാർഡ്

 

പഞ്ചാബ് മല യാളി അസോസിയേഷനും മലയാള കലാ സാഹിത്യ സം സ്കൃതിയും ഏർപ്പെടു ത്തിയ കെ. കേളപ്പൻ നാഷനൽ ഫെല്ലോഷിപ്പ് അവാർഡിന് ഇ.ആർ ഉണ്ണിയുടെ എഴുത്തനുഭവങ്ങൾ എന്ന കൃതി അർഹമായി.ഇന്ത്യ യിലെയും വിദേശത്തെയും വി വിധ ഭാഷകളിലെ മുതിർന്ന എ ഴുത്തുകാരുമായുള്ള സംവാദ ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹരണ മാണ് ഈ കൃതി. മലയാളം തമിഴ്, തെലുങ്ക് ,ബംഗാളി, കൊങ്ങിണി എന്നീ ഭാഷാ എഴുത്തുകാർക്കു പുറമെ പാലസ്തീൻ കവിയും എഴു ത്തനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കു ന്നു.2022 മെയ് 22ന് ലുധിയാന യിൽ നടക്കുന്ന “കേരളീയം ഭാരതീയം ” കലാസാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മയിൽ വെച്ച് അവാർഡ് സമ്മാനിക്കും.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here