വാരഫലം നവംബര്‍ 15 മുതല്‍ 22 വരെ

അശ്വതി

ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. എന്നാല്‍ അശ്രദ്ധകൊണ്ട് അപകടങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാതെ സൂക്ഷിക്കണം. ഉപരിപഠനത്തിനു ശ്രമിക്കുന്നവര്‍ പണം കൊടുത്ത് ചേരേണ്ട സന്ദര്‍ഭം ഉണ്ടാകും. പ്രതിസന്ധികള്‍ തരണം ചെയ്യാന്‍ കഠിനപ്രയത്നം വേണ്ടിവരും.

ഭരണി

വികല ചിന്തകളും അനാവശ്യമായ ആധിയും ഉപേക്ഷികേണ്ടിവരും, എതിര്‍പ്പുകളെ അതിജീവിക്കും. പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ നീതിപൂര്‍വമുള്ള സമീപനം കൈകൊള്ളും. കീഴ്ജീവനക്കാര്‍ വരുത്തിവെക്കുന്ന കുഴപ്പങ്ങള്‍ പ്രശ്നങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കും. അധികാരമോഹം വര്‍ദ്ധിക്കും.

കാര്‍ത്തിക

ഭൂമി ഇടപാടുകളില്‍ ലാഭം ഉണ്ടാകും ഗവേഷണകര്‍ക്കും ശാസ്ത്രസാങ്കേതികരംഗങ്ങളിലും ഉള്ളവര്‍ക്കും നല്ല അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും. സംയുക്തമായിനടത്തുന്ന വ്യാപാരവ്യവസായങ്ങളില്‍ നിന്നും പിന്മാറും. സഹജമായ കഴിവുകള്‍ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. വിദേശയാത്രക്ക് ശ്രമിക്കും യാത്ര സഫലമകും

രോഹിണി

അവസരങ്ങള്‍ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തും. സുഹൃത് ബന്ധങ്ങള്, പ്രേമബന്ധങ്ങള്‍ ഇവയില്‍ വിജയിക്കും. സത്യസന്ധവും നീതിയുക്തവുമായ സമീപനത്തില്‍ കാര്യവിജയം നേടും. ഏറ്റെടുത്ത പ്രവൃത്തികള്‍, വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ പ്രാവര്‍ത്തികമാകും. മാതാപിതാകളുടെ സംരക്ഷണ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കും. അനാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള്‍ ജോലിക്ക് തടസ്സം ഉണ്ടാക്കും.

മകയിരം

ദാമ്പത്യസൗഖ്യവും കുടുബസൗഖ്യവും, സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. പണം ചെലവഴിക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധവേണം. അധികചെലവുകള്‍ മൂലം കടം വന്നു ചേരും. കര്‍മ്മരംഗങ്ങളില്‍ ക്രമാനുഗതമായ പുരോഗതിയുണ്ടാകും.

തിരുവാതിര

രോഗികള്‍ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കും. കലാകായിക മത്സരങ്ങളില്‍ വിജയിക്കും. ജീവിതഗതിയെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന പലഘടകങ്ങളും വന്നുചേരും. സാമ്പത്തിക ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവര്‍ത്തിക്കും. മിഥ്യധാരണകള്‍ മൂലം മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും.

പുണര്‍തം

ഉദ്യോഗമാറ്റത്തിനുള്ള ശ്രമം വിജയിക്കും. പലകാര്യങ്ങളിലും സ്വയം പര്യാപ്തത നേടും ഗൃഹ നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തും. പുതിയ വാഹനം വാങ്ങും. ലോണുകളും ക്രെഡിറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തും ഉന്നതജോലിക്കുള്ള പരീക്ഷകള്‍ പാസാകും. പോലീസ് വകുപ്പിലുള്ളവര്‍ക്ക് സ്ഥാനചലനം ഉണ്ടാകും.

പൂയം

ഊഹക്കച്ചവടത്തിലും ഷെയര്‍മാര്‍ക്കറ്റിലും ഏര്‍പ്പെട്ട് ലാഭം ഉണ്ടാക്കും. അധിക വരുമാനം ഉണ്ടാക്കും. സര്‍ക്കാര്‍ സര്‍വ്വീസുകളിലുള്ളവര്‍ വകുപ്പുമേധാവികളില്‍ നിന്ന് നല്ല സഹാ‍യങ്ങള്‍ നേടും. വ്യാപാരവ്യവസായത്തില്‍ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. തര്‍ക്കങ്ങളിലും കേസ്സുകളിലും വിജയം നേടും.

ആയില്യം

ധാരാളം യാത്രകള്‍ തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അന്യരെ സഹായിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കും. അപവാദങ്ങളും ആരോപണങ്ങളും ഉണ്ടാകും. സന്താനങ്ങളുടെ ഉപരിപഠനത്തിനുള്ള ശ്രമം വിജയിക്കും. അവിവാഹിതരുടെ വിവാഹക്കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനമാകും. കുടുംബജനങ്ങളില്‍ നിന്ന് നല്ല സഹകരണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഉണ്ടാകും

മകം

അഭിവൃദ്ധി എല്ലാ കാര്യത്തിലും പ്രതീക്ഷിക്കാം. നിര്‍ത്തി വച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ വീണ്ടും ആരംഭിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ഗൃഹനിര്‍മ്മാണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍. ശത്രുക്കളുടെ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകും ജോലിയില്‍ കൂടുതല്‍ ഉത്തരവാദിത്വം വന്നു ചേരും .സ്നേഹബന്ധങ്ങള്‍ വിവാഹത്തില്‍ എത്തിച്ചേരും. പുതിയ സുഹൃത് ബന്ധങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പഠനകാര്യങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധയുണ്ടാകും.

പൂരം

പല കാര്യങ്ങളും നടക്കാതെ നീണ്ടു പോകും. യാത്രകളില്‍ ക്ലേശങ്ങളും ധന നഷ്ടവും ഉണ്ടാകും. ക്രയവിക്രയങ്ങളില്‍ നഷ്ടം വരാന്‍ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. കുടുംബത്തില്‍ കലഹപ്രവണതയുണ്ടാകും. മനസ്സുഖം കുറയും. ജോലിസ്ഥലത്ത് പല വിധത്തിലുള്ള എതിര്‍പ്പുകള്‍ ഉണ്ടാകും.

ഉത്രം

കാര്യതടസ്സവും ബന്ധുക്കളില്‍ നിന്ന് വിഷമങ്ങളും ഉണ്ടാകും. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍‍ക്ക് പഠിപ്പില്‍ ശ്രദ്ധ കുറയും. പരീക്ഷകളിലും ടെസ്റ്റുകളിലും പരാജയം അനുഭവപ്പെടും . വാഹനയാത്രകള്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. ബിസിനസ്സുകാര്‍ തീരുമാനങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിച്ച് എടുക്കേണ്ടി വരും.

അത്തം

ഷെയര്‍ വ്യാപാരത്തിലും ഊഹക്കച്ചവടത്തിലും ലാഭം ഉണ്ടാകും. നാനാമാര്‍ഗ്ഗങ്ങളില്‍ കൂടി ധനം വന്നു ചേരും. ലക്ഷ്യബോധമില്ലാതെ യാത്രകള്‍ ചെയ്യും. പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാനുള്ള ശ്രമം വിജയിക്കും. ലോണുകളും ക്രഡിറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തും. വീട് മോടി പിടിപ്പിക്കും. അലങ്കാര സുഗന്ധപദാര്‍ഥങ്ങളോട് താത്പര്യം വര്‍ദ്ധിക്കും.

ചിത്തിര

സുഹൃത്തുക്കളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാന്‍ ഇടവരും. അകാരണമായി കലഹവും മനസ്സുഖവും കുറയാനും ഇടയുണ്ട്. വ്യാപാ‍ര വിപണനമേഖലകളില്‍ നിന്നു സാമ്പത്തികപുരോഗതിയുണ്ടാകും. പുതിയ വ്യവസായങ്ങള്‍ തുടങ്ങാന്‍ വ്യവസായികള്‍‍ക്ക് സാഹചര്യങ്ങള്‍ ഒത്തു വരും . ഗൃഹാന്തരീക്ഷം സന്തോഷപൂര്‍ണ്ണമാകും.

ചോതി

വ്യവസായത്തിലും വ്യാപാരത്തിലും ഉള്ളവര്‍ക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. പൊതുസേവനരംഗത്തുള്ളവര്‍ക്ക് അവാര്‍ഡുകളും പ്രശസ്തി പത്രങ്ങളും ലഭിക്കാനും ജനസ്വാധീനം വര്‍ദ്ധിക്കാനും മാതൃകാപരമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കാഴ്ച വയ്ക്കാനും യോഗം ഉണ്ട്.

വിശാഖം

സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര്‍ക്ക് പ്രമോഷന്‍ ടെസ്റ്റുകളില്‍ വിജയിക്കാനാകും. വിട്ടുവീഴ്ചക്കു തയ്യാറാകാത്തമനസ്ഥിതി മൂലം ദു:ഖിക്കേണ്ടി വരും. ഉദരരോഗങ്ങള്‍ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ഷെയര്‍ വ്യാപാരത്തില്‍ നഷ്ടം വരും.

അനിഴം

പഴയ വീട് വിറ്റ് പുതിയവ വാങ്ങും. ലോണുകളും ക്രഡിറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തും. മംഗളകര്‍മ്മങ്ങളിലും സല്‍ക്കാരങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കും. യാഥാര്‍ഥ്യങ്ങളെ അംഗീകരിക്കും. ആത്മവിശ്വാസം വര്‍ദ്ധിക്കും. ഗുരുജനങ്ങളെ ആദരിക്കും.

തൃക്കേട്ട

പൊതുരംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന രാഷ്ടീയ നേതാക്കന്മാര്‍, മന്ത്രിമാര്‍, തൊഴിലാളി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഇവര്‍ക്ക് നന്നായി ശോഭിക്കാനാകും. സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ സ്ഥലമാറ്റത്തിന് ശ്രമിക്കും. റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ് വ്യാപാരം നന്നായി നടക്കും. വിദേശനിര്‍മ്മിത വസ്തുക്കള്‍ വന്നു ചേരും. സന്താനങ്ങളെക്കൊണ്ട് ഗുണഫലങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും.

മൂലം

ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക രംഗങ്ങളിലുള്ളവര്‍ക്ക് ബഹുമതികളും പുരസ്ക്കാരങ്ങലും ലഭിക്കും. വിദേശത്തുള്ളവര്‍ ഗൃഹത്തില്‍ വന്നു ചേരും. നിര്‍ത്തി വച്ചിരുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ വീണ്ടും ആരംഭിക്കും. ഉദ്യോഗത്തിന് സ്ഥിതീകരണമാകും.

പൂരാടം

ഉയര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ നിര്‍ബന്ധത്തിനു വഴങ്ങി മനസാക്ഷിക്കു വിരുദ്ധമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കും. പല കാര്യങ്ങളിലും ധീരമായ തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കാന്‍ കഴിയാതെ വരും. ഗൃഹത്തില്‍ മംഗളകര്‍മ്മങ്ങള്‍ നടക്കും. സ്വജനങ്ങളുമായി അഭിപ്രായവ്യത്യാസം ഉടലെടുക്കും.

ഉത്രാടം

സന്താനങ്ങളുടെ വിവാഹക്കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനമാകും മനസ്സ് സന്തോഷിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. പല കാര്യങ്ങളിലും ധീരമായ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളും. ഹര്‍ജികളും നിവേദനങ്ങളും അംഗീകരിക്കപ്പെടും.

തിരുവോണം

പ്രവര്‍ത്തനരംഗത്ത് ഊര്‍ജ്വസ്വലത പ്രകടിപ്പിക്കും. ഊഹക്കച്ചവടത്തിലും ഷെയര്‍മാര്‍ക്കറ്റിലും നിക്ഷേപങ്ങള്‍ നടത്തും. ഉന്നതവ്യക്തികളുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കും. മെഡിക്കല്‍ മേഖലകളില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് അര്‍ഹിക്കാത്ത സ്ഥാനങ്ങള്‍ ലഭിക്കും. അലസതാമനോഭാവം കൈവിടും. പൂര്‍വ്വസ്വത്തുക്കള്‍ കൈവശം വന്നു ചേരും. ദേവാലയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവര്‍ത്തിക്കും.

അവിട്ടം

പ്രവര്‍ത്തനരംഗത്ത് ഊര്‍ജ്വസ്വലത പ്രകടിപ്പിക്കും. ഷെയര്‍വ്യാപാരത്തിലും ഊഹക്കച്ചവടത്തിലും നേട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കും. ജോലിക്കു ശ്രമിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഇന്റര്‍വ്യൂകളിലും പരീക്ഷകളിലും വിജയിക്കും. പിതൃസ്വത്തുക്കള്‍ കൈവശം വന്നു ചേരും. പുതിയ സുഹൃത് ബന്ധങ്ങളുണ്ടാകും. ശത്രുക്കളുടെ മേല്‍ വിജയം നേടും.

ചതയം.

സാഹിത്യകാരന്മാര്‍ കവികള്‍ സംഗീതഞ്ജന്മാര്‍ ഇവര്‍ക്ക നന്നായി ശോഭിക്കാനാകും സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര്‍ക്ക സ്ഥാനക്കയറ്റവും സ്ഥാനമാറ്റവും ഉണ്ടാകും. ഉന്നതവ്യക്തികളുമായി ചേര്‍ന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കും. അലസതാമനോഭാവം മാറും. നിഗൂഡശാസ്ത്രങ്ങല്‍ പഠിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കും.

പൂരുരുട്ടാതി

ശരീരക്ലേശവും, രഹസ്യങ്ങള്‍ പരസ്യമാക്കും ഔദ്യോഗികരംഗത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പരിവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വന്നു ചേരും. പഴയവാഹനം വിറ്റ് പുതിയവ വാങ്ങും. സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാര്‍ക്കും വിമര്‍ശനങ്ങളുണ്ടാകും. ധാരാളം യാത്രകള്‍ ചെയ്യേണ്ടി വരും. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍തരണം ചെയ്യും. മുടങ്ങികിടന്നിരുന്ന നിര്‍മ്മാണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വേഗത്തില്‍ നടക്കും.

ഉത്രട്ടാതി

രഹസ്യ ബന്ധങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. ക്രയവിക്രയങ്ങളില്‍ ലാഭം ഉണ്ടാകും. ബന്ധുക്കള്‍ മൂലം ധനനഷ്ടം ഉണ്ടാകും. ധനാഗമമാര്‍ഗങ്ങള്‍ മന്ദഗതിയിലാകും. ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധക്കുറവുണ്ടാകും. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പഠനകാര്യങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും. ഗുരു തുല്യരായവരുടെ വിയോഗം മൂലം ദു:ഖിക്കേണ്ടി വരും.

രേവതി

പുണ്യക്ഷേത്രദര്‍ശനത്തിന് ഇടവരും സല്‍ക്കീര്‍ത്തിസ്ഥാനമാനങ്ങളും ലഭിക്കും. മത്സരപ്പരീക്ഷകളില്‍ വിജയിക്കും. രാഷ്ടീയ നേതാക്കാന്മാര്‍ കൂടുതല്‍ ശോഭിക്കും. ഭൂമി ഇടപാടുകളില്‍ ലാഭം വര്‍ദ്ധിക്കും. ഭാഗ്യക്കുറി, ചിട്ടി, മുതലായവ വീണു കിട്ടും. അപ്രതീക്ഷിതമായ ധനലാഭം ഉണ്ടാകും. ആത്മസംതൃപ്തിനേടും. സന്താനങ്ങളെക്കൊണ്ട് ഗുണഫലങ്ങളുണ്ടാകും.

Generated from archived content: vaara1_nov17_11.html Author: dr_k_divakaran

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here