വാരഫലം മെയ് 2 മുതല്‍ 8 വരെ

അശ്വതി

കിട്ടാതിരുന്ന ധനം ലഭിക്കും. കേസ്സുകളിലും തര്‍ക്കങ്ങളിലും വിജയിക്കും. ഉത്സവങ്ങളിലും ആഘോഷങ്ങളിലും പങ്കുകൊള്ളും. വീട്ടമ്മമാർക്ക്‌ ഭര്‍ത്താവില്‍ നിന്നും ബന്ധുക്കളില്‍ നിന്നും സഹായങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാകും. രാഷ്‌ട്രീയ നേതാക്കന്മാർക്ക്‌ പൊതുരംഗത്ത്‌ നന്നായി ശോഭിക്കാനാകും. വൈദ്യശാസ്‌ത്രരംഗത്തുള്ളവര്‍ക്ക്‌ അധികവരുമാനം ഉണ്ടാകും, കുടുംബസുഖം, സന്താനസുഖം, ശയനസുഖം, ആഢംബരവസ്‌തുക്കളുടെ ലാഭം ഇവ പ്രതീക്ഷിക്കാം.

ഭരണി

വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പഠനത്തോടൊടൊപ്പം പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിലും നന്നായി ശോഭിക്കും. കലാസാംസ്ക്കാരിക രംഗങ്ങളില്‍ മിന്നി തിളങ്ങും. പല വിധ പുരസ്ക്കാരങ്ങള്‍ കരസ്ഥമാക്കും. തര്‍ക്കങ്ങളിലും കേസ്സുകളിലും വിജയിക്കും. മേലധികാരികളുടെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കും. കര്‍മ്മരംഗത്ത് പുരോഗതിയുണ്ടാകും

കാര്‍ത്തിക

ഭൂമി ഇടപാടുകളില്‍ ലാഭം ഉണ്ടാകും ഗവേഷണകര്‍ക്കും ശാസ്ത്രസാങ്കേതികരംഗങ്ങളിലും ഉള്ളവര്‍ക്കും നല്ല അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും. സംയുക്തമായിനടത്തുന്ന വ്യാപാരവ്യവസായങ്ങളില്‍ നിന്നും പിന്മാറും. സഹജമായ കഴിവുകള്‍ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. വിദേശയാത്രക്ക് ശ്രമിക്കും യാത്ര സഫലമകും

രോഹിണി

അവസരങ്ങള്‍ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തും. സുഹൃത് ബന്ധങ്ങള്, പ്രേമബന്ധങ്ങള്‍ ഇവയില്‍ വിജയിക്കും. സത്യസന്ധവും നീതിയുക്തവുമായ സമീപനത്തില്‍ കാര്യവിജയം നേടും. ഏറ്റെടുത്ത പ്രവൃത്തികള്‍, വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ പ്രാവര്‍ത്തികമാകും. മാതാപിതാകളുടെ സംരക്ഷണ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കും. അനാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള്‍ ജോലിക്ക് തടസ്സം ഉണ്ടാക്കും

മകയിരം

ദാമ്പത്യസൗഖ്യവും കുടുംബസൗഖ്യവും സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. പണം ചിലവഴിക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമായി വരും. അധിക ചിലവുകള്‍ മൂലം കടം വന്നു ചേരും. ഉപരി പഠനത്തിനുള്ള ശ്രമം വിജയിക്കും. കര്‍മ്മരംഗങ്ങളില്‍ ക്രമാനുഗമമായ പുരോഗതി ഉണ്ടാകും

തിരുവാതിര

എല്ലാരംഗത്തും വിജയിക്കാനും പലവിധ നേട്ടങ്ങള്‍ കൊയ്യുവാനും സാധിക്കും. തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്‌ ദീര്‍ഘദൂരയാത്രകള്‍ ചെയ്യേണ്ടിവരും. ഉന്നതസ്‌ഥാനീയരില്‍ നിന്ന്‌ സഹായങ്ങള്‍ ലഭിക്കും. ഐ.റ്റി. മേഖലയിലുള്ളവര്‍ക്ക്‌ ജോലി മാറ്റം ഉണ്ടാകും. വ്യാപാരവ്യവസായരംഗത്തുള്ളവര്‍ക്ക്‌ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടേണ്ടിവരും. മുടങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന പ്രസ്‌ഥാനങ്ങളെ പുനര്‍ജീവിപ്പിക്കും

പുണര്‍തം

സ്ഥാനമാനങ്ങള്‍ ലഭിക്കും. സ്വന്തം കഴിവുകള്‍ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങള്‍ ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകും. കുടുംബത്തില്‍ സന്തോഷവും സമാധാനവും അനുഭവമാകും. രാഷ്ട്രീയത്തിലുള്ളവര്‍ക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ വിജയം നേടാനാകും. പുണ്യസങ്കേതങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കും.

പൂയം

കരാര്‍ ഇടപാടുകാര്‍ക്ക് കിട്ടാനുള്ള ബില്ലുകള്‍ പാസ്സായി കിട്ടും. നിര്‍മ്മാണതൊഴിലാളികള്‍ക്ക് അധികവരുമാനം ഉണ്ടാകും. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠിപ്പില്‍ ശ്രദ്ധ കുറയും. മറ്റുള്ളവരുടെ സമ്മര്‍ദ്ദത്തിനു വഴങ്ങി ചെയ്യാന്‍ പാടില്ലാത്തതു ചെയ്യും

ആയില്യം

അപകടത്തില്‍ നിന്ന് അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെടും. ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങള്‍ പലതും ഉണ്ടാകും. പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ധനം വന്നു ചേരും. താത്ക്കാലികമായി ജോലി ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് അത് സ്ഥിരമായി കിട്ടും. മേലധികാരികളില്‍ നിന്ന് നല്ല സഹായങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. ഗൃഹനിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തങ്ങള്‍ തുടങ്ങും

മകം

ഏജന്‍സി വ്യാപാരം നറ്റത്തുന്നവര്‍ക്ക് കാലം അനുകൂലമാണ് വിദേശത്തുള്ളവര്‍ ഗൃഹത്തില്‍ വന്നു ചേരും തൊഴില്‍ രംഗത്ത് പുരോഗതിയും അധിക വരുമാനവും ഉണ്ടാകും. സഹോദരസഹായം ലഭിക്കും.

പൂരം

അശ്രദ്ധ മൂലം അപകടങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. ഉപരി പഠനത്തിനുള്ള ശ്രമം വിജയിക്കും ഊഹക്കച്ചവടത്തിലും ഷെയര്‍ വ്യാപാരത്തിലും ലാഭം ഉണ്ടാകും. നിര്‍ത്തി വച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ തുടര്‍ന്ന് നടത്തി വിജയിക്കും.

ഉത്രം

കാര്യ തടസവും ബന്ധുക്കളില്‍ നിന്ന് വിഷമങ്ങളും ഉണ്ടാകും. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠിപ്പില്‍ ശ്രദ്ധ കുറയും. പരീക്ഷകളിലും ടെസ്റ്റുകളിലും പരാജയം അനുഭവപ്പെടും. വാഹനയാത്രകള്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. ബിസിനസ്സുകാര്‍ തീരുമാനങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിച്ച് എടുക്കേണ്ടി വരും.

അത്തം

ഷെയര്‍ വ്യാപാരത്തിലും ഊഹക്കച്ചവടത്തിലും ലാഭം ഉണ്ടാകും. നാനാമാര്‍ഗങ്ങളില്‍ കൂടി ധനം വന്നു ചേരും. ലക്ഷ്യബോധമില്ലാതെ യാത്രകള്‍ ചെയ്യും. പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാനുള്ള ശ്രമം വിജയിക്കും. ലോണുകളും ക്രഡിറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തും വീട് മോടി പിടിപ്പിക്കും. അലങ്കാര സുഗന്ധ പദാര്‍ത്ഥങ്ങളോട് താത്പര്യം വര്‍ദ്ധിക്കും

ചിത്തിര

ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ നടത്തുന്നവര്‍ക്ക് കേസ്സുകളും നികുതി വകുപ്പുകളില്‍ നിന്ന് ഉപദ്രവവും ഉണ്ടാകും., റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ് വ്യാപാരം നടത്തുന്നവര്‍ക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചപോലെ വ്യാപാരം നടക്കാതെ വരും. സാമൂഹികരാഷ്ട്രീയ രംഗങ്ങളില്‍ ഉള്ളവര്‍ വിമര്‍ശിക്കപ്പെടും. സങ്കീര്‍ണ്ണമായ പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും

ചോതി

വ്യവസായത്തിലും വ്യാപാരത്തിലും ഉള്ളവര്‍ക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. പൊതുസേവന രംഗത്തുള്ളവര്‍ക്ക് അവാര്‍ഡുകളും പ്രശസ്തി പത്രങ്ങളും ലഭിക്കാനും, ജനസ്വാധീനം വര്‍ദ്ധിക്കാനും മാതൃകാപരമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കാഴ്ച്ചവെയ്ക്കാനും യോഗം ഉണ്ട്

വിശാഖം

സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര്‍ക്ക് പ്രമോഷന്‍ ടെസ്റ്റുകളില്‍ വിജയിക്കും. വിട്ടുവീഴ്ച്ചക്കു തയ്യാറാകാത്ത മനസ്ഥിതിമൂലം ദുഃഖിക്കേണ്ടിവരും. ഉദരരോഗങ്ങള്‍ക്ക് സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. ഷെയര്‍ വ്യാപാരത്തില്‍ നഷ്ടം വരും

അനിഴം

വാഹനങ്ങള്‍ മൂലം നഷ്ടം സംഭവിക്കും. വ്യാപാരവ്യവസായരംഗത്ത് മന്ദത അനുഭവപ്പെടും. നികുതി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരില്‍ നിന്നും ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകും. പ്രേമനൈരാശ്യം ഉണ്ടാകും. മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും എഴുത്തുകാര്‍ക്കും മങ്ങലേല്‍ക്കും.

തൃക്കേട്ട

പുണ്യക്ഷേത്രദര്‍ശനത്തിന് ഇടവരും സല്‍ക്കീര്‍ത്തിസ്ഥാനമാനങ്ങളും ലഭിക്കും. മത്സരപ്പരീക്ഷകളില്‍ വിജയിക്കും. രാഷ്ടീയ നേതാക്കാന്മാര്‍ കൂടുതല്‍ ശോഭിക്കും. ഭൂമി ഇടപാടുകളില്‍ ലാഭം വര്‍ദ്ധിക്കും. ഭാഗ്യക്കുറി, ചിട്ടി, മുതലായവ വീണു കിട്ടും. അപ്രതീക്ഷിതമായ ധനലാഭം ഉണ്ടാകും. ആത്മസംതൃപ്തിനേടും. സന്താനങ്ങളെക്കൊണ്ട് ഗുണഫലങ്ങളുണ്ടാകും

മൂലം

കുടുംബസുഖവും ധനധാന്യങ്ങളുടെ ലാഭവും പ്രതീക്ഷിക്കാം. വീടു നിര്‍മ്മാണത്തിനുള്ള തടസ്സം മാറിക്കിട്ടും. ലോണുകളും ക്രഡിറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തും. ആരോഗ്യ നില മെച്ചപ്പെടും. മന: സന്തോഷവും സുഖകരമായ അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടാകും.

പൂരാടം

അകാരണമായി ഭയം തോന്നും. കാര്യാദികള്‍ക്ക് തടസ്സം ഉണ്ടാകും. ഹൃദ്രോഗികള്‍, ശ്വാസകോശരോഗികള്‍ ഇവര്‍ക്ക് രോഗം മൂര്‍ച്ഛിച്ച് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിക്കാന്‍ ഇടവരും. അധിക ചിലവും അനാവശ്യ ചിലവും ഉണ്ടാകും. കൃഷിക്കാര്‍ക്ക് വിള നാശവും കൃഷി നാശവും ഉണ്ടാകും

ഉത്രാടം

ജോലിയില്ലാത്തവര്‍ക്ക് ജോലി ലഭിക്കും. പൊതുരംഗത്ത് നന്നായി ശോഭിക്കും. ശത്രുശല്യങ്ങള് ‍പരിഹരിക്കും. കേസുകളില്‍ അനുകൂലമായ തീര്‍പ്പ് കല്‍പ്പിക്കപ്പെടും. ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങളില്‍ വ്യാപരിക്കും.

തിരുവോണം

സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര്‍ , പോലീസ് മേധാവികള്‍ ഇവര്‍ക്ക് സ്ഥാനചലനം ഉണ്ടാകും. നിത്യകര്‍മ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങള്‍ക്ക് തടസ്സം ഉണ്ടാകും. സുഹൃത്തുക്കളുടെ അകമഴിഞ്ഞ സഹായസഹകരണങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും

അവിട്ടം

കാര്യങ്ങള്‍ ബുദ്ധിപരമായി നീക്കിയില്ലെങ്കില്‍ കുഴപ്പങ്ങളില്‍ ചെന്ന് ചാടും. സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉദ്ദേശിച്ചു ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ കടബാദ്ധ്യത വരുത്തി വയ്ക്കും. മംഗളകര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്ക് തടസ്സം അനുഭവപ്പെടും. അയല്‍ക്കാരുമായി കലഹിക്കാനുള്ള വാസനയുണ്ടാകും

ചതയം

വിലപിടിപ്പുള്ള ആഭരണങ്ങളോ യന്ത്രസാമഗ്രികളോ കളവുപോകുകയോ നഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്യും. ജോലി സ്ഥലത്ത് മാറ്റങ്ങള്‍ വരും, കലാകാരന്മാര്‍ മത്സരങ്ങളില്‍ വിജയം നേടാന്‍ വിഷമിക്കും. രാഷ്ട്രീയനേതാക്കന്മാര്‍ വിമര്‍ശിക്കപ്പെടും. പിതൃജനങ്ങളുമാ‍യി കലഹിക്കും

പൂരുരുട്ടാതി

രഹസ്യങ്ങള്‍ പരസ്യമാകും. ഔദ്യോഗികരംഗത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പരിവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വന്നു ചേരും. പഴയ വാഹനങ്ങള്‍ വിറ്റ് പുതിയവ വാങ്ങും. സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാര്‍ക്കും വിമര്‍ശനങ്ങളുണ്ടാകും. ധാരാളം യാത്രകള്‍ ചെയ്യേണ്ടി വരും. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ തരണം ചെയ്യേണ്ടി വരും . മുടങ്ങികിടക്കുന്ന നിര്‍മ്മാണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കും.

ഉത്രട്ടാതി

അകാരണമായി ഭയം തോന്നും. കാര്യാദികള്‍ക്ക് തടസ്സം നേരിടും ഹൃദ്രോഗികള്‍ ശ്വാസകോശരോഗികള്‍ ഇവര്‍ക്ക് രോഗം മൂര്‍ഛിക്കാനും ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കാനും ഇടവരും. അധിക ചിലവും അനാവശ്യചിലവും ഉണ്ടാകും. കൃഷിക്കാര്‍ക്ക് വിളനാശവും നഷ്ടകഷ്ടങ്ങളും ഉണ്ടാകും.

രേവതി

വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പഠനത്തോടൊടൊപ്പം പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിലും നന്നായി ശോഭിക്കും. കലാസാംസ്ക്കാരിക രംഗങ്ങളില്‍ മിന്നി തിളങ്ങും. പല വിധ പുരസ്ക്കാരങ്ങള്‍ കരസ്ഥമാക്കും. തര്‍ക്കങ്ങളിലും കേസ്സുകളിലും വിജയിക്കും. മേലധികാരികളുടെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കും. കര്‍മ്മരംഗത്ത് പുരോഗതിയുണ്ടാകും.

Generated from archived content: vaara1_may02_12.html Author: dr_k_divakaran

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here