വാരഫലം ഡിസംബര്‍ 13 മുതല്‍ 20 വരെ

അശ്വതി

ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. എന്നാല്‍ അശ്രദ്ധകൊണ്ട് അപകടങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാതെ നോക്കണം. ഉപരിപഠനത്തിനു ശ്രമിക്കുന്നവര്‍ പണം കൊടുത്ത് ചേരേണ്ട സന്ദര്‍ഭം ഉണ്ടാകും. പ്രതിസന്ധികള്‍ തരണം ചെയ്യാന്‍ കഠിനപ്രയത്നം വേണ്ടി വരും.

ഭരണി

വികലചിന്തകളും അനാവശ്യമായ ആധിയും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും. എതിര്‍പ്പുകളെ അതിജീവിക്കും. പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ നീതിപൂര്‍വമുളള സമീപനം കൈക്കൊള്ളും. കീഴ് ജീവനക്കാര്‍ വരുത്തി വയ്ക്കുന്ന കുഴപ്പങ്ങള്‍ പ്രശ്നങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കും. അധികാരമോഹം വര്‍ദ്ധിക്കും.

കാര്‍ത്തിക

ഭൂമി ഇടപാടുകളില്‍ ലാഭം ഉണ്ടാകും. ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക രംഗങ്ങളിലുള്ളവര്‍ക്ക് നല്ല അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും. സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന വ്യാപാരവ്യവസായങ്ങളില്‍ നിന്നും പിന്മാറും. സഹജമായ കഴിവുകള്‍ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. വിദേശയാത്രക്ക് ശ്രമിക്കും. യാത്രാ സഫലമാകും.

രോഹിണി

അവസരങ്ങള്‍ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തും. സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങള്‍ , പ്രേമബന്ധങ്ങള്‍ ഇവയില്‍ വിജയിക്കും. സത്യസന്ധവും നീതിയുക്തവുമായ സമീപനത്തില്‍ കാര്യവിജയം നേടും. ഏറ്റെടുത്ത പ്രവൃത്തികള്‍ , വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കും. മാതാപിതാക്കളുടെ സംരക്ഷണച്ചുമതല ഏറ്റെടുക്കും. അനാരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള്‍ ജോലിക്ക് തടസ്സം ഉണ്ടാക്കും.

മകയിരം

ദാമ്പത്യസൗഖ്യവും കുടുംബസൗഖ്യവും സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. പണം ചിലവഴിക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമായി വരും. അധിക ചിലവുകള്‍ മൂലം കടം വന്നു ചേരും. ഉപരി പഠനത്തിനുള്ള ശ്രമം വിജയിക്കും. കര്‍മ്മരംഗങ്ങളില്‍ ക്രമാനുഗമമായ പുരോഗതി ഉണ്ടാകും.

തിരുവാതിര

രോഗികള്‍ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കും. കലാകായികമത്സരങ്ങളില്‍ വിജയിക്കും. ജീവിതഗതിയെ മാ‍റ്റി മറിക്കുന്ന പല ഘടകങ്ങളും വന്നു ചേരും. സാമ്പത്തികഉന്നമനം ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവര്‍ത്തിക്കും മിഥ്യാധാരണകള്‍ മൂലം മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും.

പുണര്‍തം

ഉദ്യോഗമാറ്റത്തിനുള്ള ശ്രമം പല കാര്യങ്ങളിലും സ്വയം പര്യാപ്തത നേടും. ഗൃഹനിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തും. പുതിയ വാഹനം വാങ്ങും. ലോണുകളും ക്രഡിറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തും. ഉന്നത ജോലിക്കുള്ള പരീക്ഷകള്‍ പാസ്സാകും. പോലീസ് വകുപ്പിലുള്ളവര്‍ക്ക് സ്ഥാനചലനം ഉണ്ടാകും.

പൂയം

ഊഹക്കച്ചവടത്തിലും ഷെയര്‍വ്യാപാരത്തിലും ഏര്‍പ്പെട്ട് ലാഭം ഉണ്ടാക്കും. അധികവരുമാനമുണ്ടാക്കും. സര്‍ക്കാര്‍ സര്‍വ്വീസിലുള്ളവര്‍ വകുപ്പുമേലധികാരികളില്‍ നിന്ന് നല്ല സഹകരണം നേടും. വ്യാപാരവ്യവസായത്തില്‍ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. തര്‍ക്കങ്ങളിലും കേസ്സുകളിലും വിജയം നേടും.

ആയില്യം

ധാരാളം യാത്രകള്‍ തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അന്യരെ സഹായിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കും. അപവാദങ്ങളും ആരോപണങ്ങളും ഉണ്ടാകും. സന്താനങ്ങളുടെ ഉപരിപഠനത്തിനുള്ള ശ്രമം വിജയിക്കും. അവിവാഹിതരുടെ വിവാഹക്കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനമാകും. കുടുംബജനങ്ങളില്‍ നിന്ന് നല്ല സഹകരണം എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഉണ്ടാകും.

മകം

അഭിവൃദ്ധി എല്ലാ രംഗത്തും പ്രതീക്ഷിക്കാം. നിര്‍ത്തി വച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ വീണ്ടും ആരംഭിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ഗൃഹനിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ . ശത്രുക്കളുടെ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകും. ജോലിയില്‍ കൂടുതല്‍ ഉത്തരവാദിത്വം വന്നു ചേരും. സ്നേഹബന്ധങ്ങള്‍ വിവാഹത്തില്‍ എത്തിച്ചേരും. പുതിയ സുഹൃത് ബന്ധങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പഠനകാര്യങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധയുണ്ടാകും.

പൂരം

പല കാര്യങ്ങളും നടക്കാതെ നീണ്ടു പോകും. യാ‍ത്രകളില്‍ ക്ലേശങ്ങളും ധനനഷ്ടവും ഉണ്ടാകും ക്രയവിക്രയങ്ങളില്‍ നഷ്ടം വരാന്‍ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. കുടുംബത്തില്‍ കലഹപ്രവണതയുണ്ടാകും. മനസ്സമാധാനം കുറയും. ജോലി സ്ഥലത്ത് പലതരത്തിലുള്ള എതിര്‍പ്പുകള്‍ ഉണ്ടാകും.

ഉത്രം

കാര്യതടസ്സവും ബന്ധുക്കളില്‍ നിന്ന് വിഷമങ്ങളും ഉണ്ടാകും. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പഠിപ്പില്‍ ശ്രദ്ധ കുറയും. പരീക്ഷകളിലും ടെസ്റ്റുകളിലും പരാജയം അനുഭവപ്പെടും. വാഹനയാത്ര ശ്രദ്ധിക്കണം . ബിസ്സിനസ്സുകാര്‍ തീരുമാനങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിച്ച് എടുക്കേണ്ടി വരും.

അത്തം

ഷെയര്‍ വ്യാപാരത്തിലും ഊഹക്കച്ചവടത്തിലും ലാഭം ഉണ്ടാകും നാനാമാര്‍ഗ്ഗങ്ങളില്‍കൂടി ധനം വന്നു ചേരും . ലക്ഷ്യബോധമില്ലാതെ യാത്രകള്‍ ചെയ്യും. പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാനുള്ള ശ്രമം വിജയിക്കും. ലോണുകളും ക്രഡിറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തും. വീട് മോടി പിടിപ്പിക്കും . അലങ്കാരസുഗന്ധപദാര്‍ഥങ്ങളോട് താത്പര്യം വര്‍ദ്ധിക്കും.

ചിത്തിര

സുഹൃത്തുക്കളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കും. അകാ‍രണമായി കലഹവും , മനസ്സുഖവും കുറയാനിടയുണ്ട്. വ്യാപാരവിപണനമേഖലകളില്‍ നിന്നും സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയുണ്ടാകും. പുതിയ വ്യവസായം തുടങ്ങാന്‍ വ്യവസായികള്‍‍ക്ക് സാഹചര്യങ്ങള്‍ ഒത്തു വരും. ഗൃഹാന്തരീക്ഷം സന്തോഷപൂര്‍ണ്ണമാകും.

ചോതി

വ്യവസായത്തിലും വ്യാപാരത്തിലും ഉള്ളവര്‍ക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. പൊതുസേവനരംഗത്തുള്ളവര്‍ക്ക് അവാര്‍ഡുകളും പ്രശസ്തി പത്രങ്ങളും ലഭിക്കാനും ജനസ്വാധീനം വര്‍ദ്ധിക്കാനും മാതൃകാപരമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കാഴ്ച വയ്ക്കാനും യോഗം ഉണ്ട്.

വിശാഖം

സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര്‍ക്ക് പ്രമോഷന്‍ ടെസ്റ്റുകളില്‍ വിജയിക്കാനാകും. വിട്ടുവീഴ്ചക്കു തയ്യാറാകാത്ത മനസ്ഥിതി മൂലം ദു:ഖിക്കേണ്ടി വരും. ഉദരരോഗങ്ങള്‍ക്ക് സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. ഷെയര്‍വ്യാപാരത്തില്‍ നഷ്ടം വരും.

അനിഴം

പഴയ വീട് വിറ്റ് പുതിയവ വാങ്ങും. ലോണുകളും ക്രെഡിറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തും. മംഗളകര്‍മ്മങ്ങളിലും സല്‍ക്കാരങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കും. യാഥാര്‍ഥ്യങ്ങളെ അംഗീകരിക്കും. ആത്മവിശ്വാസം വര്‍ദ്ധിക്കും. ഗുരു ജനങ്ങളെ ആദരിക്കും.

തൃക്കേട്ട

ആഢംബരത്തിനും വിനോദത്തിനും വേണ്ടി ധാരാളം പണം ചെലവഴിക്കും. കേസ്സുകളിലും തര്‍ക്കങ്ങളിലും ബന്ധപ്പെട്ട് കുഴപ്പം പിടിച്ച അനുഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. കുടുംബസുഖക്കുറവുണ്ടാകും. വീടു മാറി താമസിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും ഭിന്നിച്ചു നില്‍ക്കും.

മൂലം

ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗങ്ങളിലുള്ളവര്‍ക്ക് ബഹുമതികളും പുരസ്ക്കാരങ്ങളും ലഭിക്കും. വിദേശത്തുള്ളവര്‍ ഗൃഹത്തില്‍ വന്നു ചേരും. നിര്‍ത്തി വച്ചിരുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ വീണ്ടും ആരംഭിക്കും. ഉദ്യോഗത്തില്‍ സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടാകും.

പൂരാടം

ഉയര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ നിര്‍ബന്ധത്തിനു വഴങ്ങി മനസാക്ഷിക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കും. പല കാര്യങ്ങളിലും ധീരമായ തീരുമാനങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കാന്‍ കഴിയാതെ വരും ഗൃഹത്തില്‍ മംഗളകര്‍മ്മങ്ങള്‍ നടക്കും സ്വജനങ്ങളുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങള്‍ ഉടലെടുക്കും.

ഉത്രാടം

സന്താനങ്ങളുടെ വിവാഹക്കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനമാകും. മനസ്സ് സന്തോഷിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. പല കാര്യങ്ങളിലും ധീരമായ തീരുമാനങ്ങള്‍ കൈക്കൊള്ളും. ഹര്‍ജികളും നിവേദനങ്ങളും അംഗീകരിക്കപ്പെടും.

തിരുവോണം

പ്രവര്‍ത്തനരംഗത്ത് ഊര്‍ജസ്വലത പ്രകടിപ്പിക്കും. ഊഹക്കച്ചവടത്തിലും ഷെയര്‍ മാര്‍ക്കറ്റിലും നിക്ഷേപങ്ങള്‍ നടത്തും. ഉന്നത വ്യക്തികളുമായി സഹകരിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കും. മെഡിക്കല്‍ മേഖലകളില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് അര്‍ഹിക്കാത്ത സ്ഥാനങ്ങള്‍ ലഭിക്കും. അലസതമനോഭാവം കൈവിടും. പൂര്‍വ്വ സ്വത്തുക്കള്‍ കൈവശം വന്നു ചേരും. ദേവാലയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവര്‍ത്തിക്കും.

അവിട്ടം

പ്രവര്‍ത്തനരംഗത്ത് ഊര്‍ജസ്വലത പ്രകടിപ്പിക്കും. ഷെയര്‍ വ്യാപാരത്തിലും ഊഹക്കച്ചവടങ്ങളിലും നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. ജോലിക്കു ശ്രമിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഇന്റെര്‍വ്യൂകളിലും പരീക്ഷകളിലും വിജയിക്കും. പിതൃസ്വത്തുക്കള്‍ കൈവശം വന്നു ചേരും. പുതിയ സുഹൃത് ബന്ധങ്ങളുണ്ടാകും. ശത്രുക്കളുടെ മേല്‍ വിജയം നേടും

ചതയം

സാഹിത്യകാരന്മാര്‍ , കവികള്‍ , സംഗീതജ്ജന്മാര്‍ ഇവര്‍ക്ക് നന്നായി ശോഭിക്കാനാകും. സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര്‍ക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റവും സ്ഥാനമാറ്റവും ഉണ്ടാകും. ഉന്നതവ്യക്തികളുമായി ചേര്‍ന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കും. അലസതാമനോഭാവം മാറും. നിഗൂഡശാസ്ത്രങ്ങള്‍ പഠിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കും.

പൂരുരുട്ടാതി

രഹസ്യങ്ങള്‍ പരസ്യമാകും. ഔദ്യോഗികരംഗത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പരിവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വന്നു ചേരും. പഴയ വാഹനം വിറ്റ് പുതിയവ വാങ്ങും. സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്‍ മാര്‍ക്കും വിമര്‍ശനങ്ങളുണ്ടാകും. ധാരാളം യാത്രകള്‍ ചെയ്യേണ്ടി വരും. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ തരണം ചെയ്യും. മുടങ്ങി കിടന്നിരുന്ന നിര്‍മ്മാണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വേഗത്തില്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കും.

ഉത്രട്ടാതി

രഹസ്യ ബന്ധങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. ക്രയവിക്രയങ്ങളില്‍ ലാഭം ഉണ്ടാകും. ബന്ധുക്കള്‍ മൂലം ധനനഷ്ടം ഉണ്ടാകും. ധനാഗമ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ മന്ദഗതിയിലാകും. ആരോഗ്യകാര്യത്തില്‍ ശ്രദ്ധക്കുറവുണ്ടാകും. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പഠനകാര്യങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും. ഗുരുതുല്യരായവരുടെ വിയോഗം മൂലം ദു:ഖിക്കേണ്ടി വരും.

രേവതി

പുണ്യക്ഷേത്ര ദര്‍ശനത്തിന് ഇടവരും. സല്‍ക്കീര്‍ത്തിയും സ്ഥാനമാനങ്ങളും ലഭിക്കും. മത്സരപരീക്ഷകളില്‍ വിജയിക്കും. രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാര്‍ കൂടുതല്‍ ശോഭിക്കും. ഭൂമി ഇടപാടില്‍ ലാഭം വര്‍ദ്ധിക്കും. ഭാഗ്യക്കുറി, ചിട്ടി മുതലായവ വീണു കിട്ടും. അപ്രതീക്ഷിതമായ ധനലാഭം ഉണ്ടാകും. ആത്മസംതൃപ്തി നേടും . സന്താനങ്ങളെകൊണ്ട് ഗുണഫലങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും.

Generated from archived content: vaara1_dec13_11.html Author: dr_k_divakaran

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here

 Click this button or press Ctrl+G to toggle between Malayalam and English