ചെറുപയർ

 

നിന്നകമേ
യെന്താവാം എന്നോട്‌
എന്നു

വിറയാർന്ന്‌, അലിവാർന്ന്‌
തളിർത്തു തളരുമ്പോൾ
ഞാൻ ചെറുപയർമണിയാവുന്നു….

പച്ച കറുത്തും ചോന്നും
തവിട്ടു കരിനിറമായും
മണൽപോൽ
നേർത്തു വിളർത്തും
മാറാതെ

മൂപ്പെത്തീട്ട്‌

വെറുതെ പച്ചച്ച്‌…

എന്നും!

 

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here