3 2 5 3

ഇന്നാണത്‌ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്‌. മൂന്നും രണ്ടും അഞ്ചും മൂന്നും 13! ഞാൻ ഭൂജാതനായതുമുതൽ ഇവൻ കൂടെയുണ്ട്‌ 13. പേരിൽ, വീട്ടിൽ, നാട്ടിൽ, ഫോണിൽ, പിൻകോഡിൽ, ജനനത്തിൽ….എല്ലാറ്റിലും. ഇപ്പോഴിതാ ‘ഇന്നി’ന്റെ ക്രമനമ്പരിലും.

ഒന്ന്‌ ദീർഘദർശനം ചെയ്‌താലോ യാത്ര ഒരു 13 നാകാം.

Generated from archived content: story1_june.html Author: sukumar

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here