റിഡക്‌ഷൻ

2000 രൂപ മുഖവിലയിട്ട ഓക്‌സ്‌ഫോർഡ്‌ ഡിക്ഷണറി വെറും 500 രൂപയ്‌ക്ക്‌!

എല്ലാ മാഷ്‌മാരും റൊക്കം പണം കൊടുത്തു വാങ്ങിച്ചു. സീലു പോലു പൊട്ടിക്കാതെ അവനവന്റെ ഷെൽഫിൽ വച്ച്‌ പൂട്ടി.

എല്ലാവരും ഇന്ന്‌ വർദ്ധിച്ച സന്തോഷത്തിലാണ്‌. മനസ്സിൽ കണക്കുകൂട്ടുകയാണ്‌ഃ

“മറിച്ചു വിൽക്കണമിത്‌, ഇന്നുതന്നെ, വെറും 500 രൂപ ലാഭത്തിന്‌!”

Generated from archived content: story3_sept7_06.html Author: sukethu

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here