പാഠം

ചായംകൊണ്ടവൻ വരച്ചു.

ഗുരുചായങ്ങൾ തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചു.

വിരലുകൾ കൊണ്ടവൻ വരച്ചു.

ഗുരു വിരലുകൾ ഛേദിച്ചെടുത്തു.

കൈപ്പത്തി കൊണ്ടവൻ വരച്ചു.

ഗുരു അത്‌ അറുത്തെടുത്തു.

കൈക്കുറ്റി കൊണ്ടവൻ വരച്ചു.

ഗുരു അതും മുറിച്ചെടുത്തു.

കാൽ, ചുണ്ട്‌, നെഞ്ച്‌, ശിരസ്സുകൊണ്ടവൻ വരച്ചു.

അവയോരോന്നും ഗുരു പറിച്ചെറിഞ്ഞു.

ഉടലുകൊണ്ടല്ല ഉയിരു കൊണ്ടാണ്‌ ചിത്രം

വരയ്‌ക്കേണ്ടതെന്ന്‌ അവൻ അറിഞ്ഞു.

Generated from archived content: poem14_may17.html Author: ravunni

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here