ഗന്ധി

മുറ്റത്തെ അമേദ്ധ്യത്തെ

മുറിയിൽ മൂടിയിടുന്ന പോൽ

ജാതി നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാം

അതു ജീവിത ഗന്ധിയാം

മുറ്റത്തു പൂത്ത മുല്ലയാം.

Generated from archived content: poem13_dec21_07.html Author: puliyur_raveendran

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here