എന്തു വേണ്ടൂ?

പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കി,ല്ലതി

കലശമാം കണ്ടുകൂടായ്‌മ, പല്ലിൽ

ത്തറഞ്ഞാൽ ബ്‌ഭക്ഷ്യം പിന്നടി,

പ്പിടിയാ‘യാർ പൊടിക്കുന്നിതാരെ?

നിറഞ്ഞാലില്ലാ പൊറുതി വയറി-

ന്നില്ല സൗഖ്യം കുറഞ്ഞാൽ

അറിഞ്ഞോ മൗനം ഭഗവതി-

തറിയാഞ്ഞോ നിൻ വഴികൾ ഞാൻ?

Generated from archived content: poem5_apr16_07.html Author: prof_k_gopalakrishan

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here