ഹൃദയഭാവം

ആതുരസേവനം എനിക്കൊരു ശമ്പളപ്പണിയല്ല. രോഗിയെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ഭാവം, ഭാഷ എല്ലാം മാറുന്നു. സ്നേഹം, വാത്സല്യം, സഹതാപം, അനുകമ്പ, അറിവ്‌, പ്രതീക്ഷ, പ്രാർത്ഥന, ധൈര്യം, വിശ്വാസം ഇവയെല്ലാം കൂടി ഒറ്റ ബിന്ദുവിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച്‌ പുതിയൊരു ഹൃദയഭാവം ജനിക്കുന്നു. കടമയും കാരുണ്യവും കവിതയും കൂടിക്കലർന്ന ആ ഭാവത്തിന്‌ നിർവ്വചനമില്ല. സ്വയം മറ്റൊരാളാവുന്ന സന്ദർഭം. അപ്പോൾ ശാന്തമായും ദിവ്യമായും രോഗിയെ തൊടുക. ആത്മാവിലെ ഒരു വാക്ക്‌ ഉച്ചരിക്കുക. മുൻവിധിയുടെ തടവുകാരനാവാതെ അഹന്തയില്ലാതെ അജ്ഞതകൾ സ്വയം ബോധ്യപ്പെട്ട്‌ ഉത്തമബോധത്തോടെ ഒരു കർമ്മസമർപ്പണം. ജീവിതത്തിലേക്ക്‌ ഒരാൾ പുനരുത്ഥാനം ചെയ്യുമ്പോൾ കർമ്മം കവിതയാകുന്നു. ആ കർമ്മബന്ധം എനിക്ക്‌ അഭിമാനം. അവിസ്മരണീയം. എന്റെ പ്രവൃത്തി അറിവിന്റെയും ആത്മനിർവൃതിയുടെയും ഏകാന്തമായ ആഘോഷം. ചിലപ്പോൾ അഗാധമായ വേദന. Agony.

Generated from archived content: eassy2_feb2_08.html Author: pk_gopi

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here