എസ്‌.കെ.പൊറ്റെക്കാട്ട്‌ രചിച്ച എന്റെ വഴിയമ്പലങ്ങൾ

‘എന്റെ വഴിയമ്പലങ്ങൾ’ എന്നത്‌ സ്വന്തം ചുറ്റുപാടുകളിലേയ്‌ക്കുളള യാത്രയുടെ പുസ്‌തകമാണ്‌. പൊറ്റെക്കാട്ട്‌ എന്ന സഞ്ചാരി, ഭൂഖണ്‌ഡങ്ങൾ താണ്ടി, ദേശാന്തരം പോയ കഥ നമുക്കറിയാം. അറിയാത്ത ലോകങ്ങളെക്കുറിച്ച്‌ പൊറ്റെക്കാട്ട്‌ നമുക്കു നല്‌കിയ അനുഭവ വിവരണങ്ങൾ മലയാളിയുടെ ലോകവിജ്ഞാനത്തെ പുതിയ വിതാനങ്ങളിലേയ്‌ക്ക്‌ കൊണ്ടുപോയി. ഈ പുസ്‌തകമാകട്ടെ, മലയാള വായനക്കാരനെ, തന്റെ തന്നെ ചുറ്റുമുളള ഗ്രാമങ്ങളിലേയ്‌ക്കും നഗരങ്ങളിലേക്കും പുനഃസന്ദർശനം നടത്തിക്കുകയാണ്‌. യാത്ര അകലേയ്‌ക്കു മാത്രമല്ല, അടുത്തേയ്‌ക്കുമാവാം എന്നും അത്‌ ഏറെ അനുഭൂതിദായകമാകാമെന്നും ഈ പുസ്‌തകം നമുക്കു പറഞ്ഞുതരുന്നു. പൊറ്റെക്കാട്ടിന്റെ യാത്രയുടെ രീതിശാസ്‌ത്രവും ഈ പുസ്‌തകത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടും.

പ്രസാഃ പൂർണ്ണ. വില ഃ 75 രൂ.

Generated from archived content: book3_sept23_05.html Author: p_udayabhanu

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here