കറ

എന്തൊരു കട്ടിക്കറ

യാണിതിൽ,

ഈ വാക്കു ഞാൻ

എങ്ങനെയലക്കീട്ടും

വെളുപ്പു വരുന്നില്ല.

ഏതൊരു ഡിറ്റർജന്റിൽ

മുക്കും ഞാൻ മുത്തച്ഛന്റെ

കീറി മങ്ങിയ വാക്കു

വെളുപ്പിച്ചെടുക്കുവാൻ?

കളിയാക്കുകയാണു

ചങ്ങാതിമാരെല്ലാമീ

കരയും വക്കും പിഞ്ഞി

ച്ചേലറ്റ മൊഴി കാൺകെ.

നിറങ്ങൾ പാടില്ലെന്നു കുട്ടികൾ;

പഴകിയ മുറുക്കാൻ കറയുണ്ടോ

മായുന്നു, മൗനം നല്ലൂ.

Generated from archived content: poem5_may.html Author: p_madhu

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here