ചങ്ങമ്പുഴ

അഞ്ചിതമായൊര-

ച്ചെമ്പനീർത്താരിനൊ-

രഞ്ചാറു നാൾ കൂടി…

-നൊന്തു നിങ്ങൾ;

ചെന്തീ ചിതറുമ-

ച്ചെഞ്ചോരത്തുള്ളി വീ-

ണന്തിനക്ഷത്രാ

യെന്റെ നെഞ്ചിൽ.

Generated from archived content: poem17_dec21_07.html Author: np_chandrasekharan

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here