മികച്ച കത്തിനുളള സമ്മാനം ഡോ.എസ്‌.ശാരദക്കുട്ടിക്ക്‌

‘ഇന്നി’ന്‌ കത്തെഴുതാനുളള ആഹ്വാനം ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു. ധാരാളം കത്തുകൾ. ഏവർക്കും നന്ദി. മികച്ച കത്തിനർഹയായ ഡോ.എസ്‌.ശാരദക്കുട്ടിക്ക്‌ പ്രത്യേകം നന്ദി.

സമ്മാനാർഹമായ കത്ത്‌

എനിക്ക്‌ നടുനെഞ്ചിലെ കല്ലിറക്കിവയ്‌ക്കാൻ ഒരു കത്തെഴുതണം. വായിക്കാനാളുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാണ്‌ സമ്മാനം? മറുകത്തു കിട്ടുമെങ്കിൽ പിന്നെന്തു പ്രതിഫലം? – ഡോ.എസ്‌.ശാരദക്കുട്ടി, പെരുന്ന, ചങ്ങനാശ്ശേരി.

Generated from archived content: nov_essay6.html

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here