അഹിംസാദിനം

ഗാന്ധിജയന്തി അന്താരാഷ്ര്ട അഹിംസാദിനമാക്കിയ ഐക്യരാഷ്ര്ടസഭയ്‌ക്ക്‌ അഭിനന്ദനം. ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും പ്രത്യയശാസ്ര്തങ്ങളുടെയും പേരിൽ വർദ്ധിക്കുന്ന ഹിംസകൾ ചെറുക്കാൻ ഐക്യരാഷ്ര്ടസഭയ്‌ക്കു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ!

Generated from archived content: essay4_aug7_07.html Author: manambur_rajanbabu

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here