ബഷീറും ഒ.വി.വിജയനും

കഥയുടെ ഉസ്‌താദായ വൈക്കം മുഹമ്മദ്‌ ബഷീറിന്‌ രണ്ടാംനിര സ്ഥാനവും ഒ.വി.വിജയന്‌ ഒന്നാം സ്ഥാനവും കല്‌പിച്ചുത്തരവിറക്കുന്ന ചില പിൻഗാമികൾ മറക്കുന്ന ഒരു സത്യമുണ്ട്‌. അനുഗൃഹീതനായ ഒ.വി.വിജയൻ ബഷീറിനെ ഗുരുകല്‌പനായി ആദരിക്കുകയും ആദ്യം തമ്മിൽ കണ്ടപ്പോൾ കാല്‌ക്കൽ നമസ്‌കരിക്കുകയുമാണുണ്ടായത്‌.

Generated from archived content: essay2_july.html Author: manambur_rajanbabu

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here