കത്തുകൾ

ഡോ.പി.വി.പ്രസന്നകുമാരി

സത്യത്തിൽ ‘ഇന്ന്‌’എനിക്ക്‌ ഇപ്പേ.ഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നറിയില്ലായിരുന്നു. 2003 ജൂൺ മുതലുളള എല്ലാ ‘ഇന്നു’ കളും നാട്ടിൽ നിന്നു വന്ന ആൾവശം കിട്ടി.

മണി.കെ.ചെന്താപ്പൂര്‌

നിനവുകളിലെ അഭിപ്രായം ശരിയല്ല. വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും തകർന്നാൽ സമൂഹം ശിഥിലമാകും. ഇങ്ങനെപോയാൽ ‘പോറ്റിവേഷം’ എന്തിനാണ്‌? പൂജാരിമാർക്ക്‌ പാന്റും കോ​‍ൃ​‍ും ടൈയും കെട്ടി പൂജിച്ചാൽ പോരേ?

(അമ്മയ്‌ക്കും പെങ്ങൾക്കും ശ്രീകോവിലിൽ കടക്കാനായെങ്കിൽ എന്ന്‌ ആശിച്ചുപോയി. പഴകിയ ആചാരനൂലുകളിലാണ്‌ മണി ഇപ്പോഴും എന്നറിഞ്ഞില്ല. ക്ഷമിക്കൂ… എഡിറ്റർ)

Generated from archived content: letter_nov2_06.html

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here