അതിഥിമൂല

വൽസല

മറ്റുളളവന്റെ ജീവിതം ഒളിഞ്ഞുനോക്കാനുളള നമ്മുടെ ആസക്തി ഇപ്പോൾ ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണ്‌. അനുഭവവിവരണങ്ങളും വേശ്യയുടേയും ഹിജഡയുടേയും ആത്മകഥയും വിറ്റുപോകുന്നത്‌ അതുകൊണ്ടാണ്‌. ഇവയൊന്നും മൂല്യമുളള സാഹിത്യമല്ല. അൽപായുസായ കൂ​‍്‌​‍ൗതുക രചനകൾ മാത്രം.

ഗ്രേസി

ഇവിടെ ഫെമിനിസ്‌റ്റുകൾക്ക്‌ ഓരോരുത്തർക്ക്‌ ഓരോ ഫെമിനിസമാണ്‌. കുടുംബം പൊളിച്ചു പുറത്തുവരണമെന്നെല്ലാം പറയുന്നവർ ഒന്നും പൊളിക്കുകയുമില്ല. പുറത്തുവരികയുമില്ല.

Generated from archived content: essay_nov18_06.html

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here