കുഞ്ഞുമിഴികൾ തിരയുന്നു

തറവാട്ടിൽ ഒരു കുഞ്ഞു പിറന്നാൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യണം?

‘ഇന്ന്‌ കുടുംബ’ത്തിലെ പുതിയ പ്രജയായ ‘കവിതക്കുടന്ന’യെ കാണുകയോ ലാളിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ ചിലരെങ്കിലുമുണ്ട്‌. കുഞ്ഞുമിഴികൾ തിരയുന്നുണ്ട്‌ ആ കുടുംബാംഗങ്ങളെ. വന്നാലും.

Generated from archived content: edit_july5_07.html

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here