പ്രകൃതിയോട്‌

ദുരകളിൽ നിന്നും

കര കയറ്റുവാൻ

നരനു നല്‌കയോ

മരണതീരങ്ങൾ?

Generated from archived content: edit_jan29.html

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here