പുതുപ്പിറവി

ഇരുൾക്കയങ്ങളിൽ

ഇടർച്ച വേണ്ടിനി

പുതുവർഷം തരും

പ്രകാശ ഹസ്‌തങ്ങൾ…

Generated from archived content: edit_feb15_07.html

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here