കടവാതിലുകൾ

പാമോയിൽ കൊഴുപ്പിൽ

വഴുക്കി വീഴുന്ന

കരിങ്കുപ്പായമണിഞ്ഞ

കടവാതിലുകൾ

കേരകർഷകരുടെ

കണ്ണീർക്കോടതിയിൽ

വിധിക്കപ്പെടുന്ന ദിനം വരും…

Generated from archived content: edit1_feb2_08.html

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here