ആൾമാറാട്ടം

അരുതിനി ചൊല്ലാൻ

പരമസത്യങ്ങൾ

തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ

തിരയടുക്കയായ്‌

പഴയക്ഷേത്രത്തിൻ

പണിതീരാപ്പാട്ട്‌

പൊടി തട്ടി വീണ്ടും

തിളക്കം കൂട്ടട്ടെ…

Generated from archived content: edi_feb.html

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here