സൗഹൃദം

ആലിപ്പഴങ്ങൾ

വിരുന്നിൽ വിളമ്പുന്ന

സൗഹൃദ സന്ദർശനത്തിന്റെ

നാളിൽ ഞാൻ

സൗഹൃദം വറ്റും

ഹൃദയങ്ങളാണെന്റെ

ആത്മമിത്രങ്ങൾക്കു

മുള്ളതെന്നറിയുന്നു…

Generated from archived content: poem4_aug7_07.html Author: cp_chandran

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here