വെളിച്ചം

വെളിച്ചം പൊലിഞ്ഞപ്പോ-

ളിരുട്ടുവരവായി.

ഇരുട്ടു കടഞ്ഞപ്പോൾ

വെളിച്ചം വരവായി.

Generated from archived content: aug_poem12.html Author: arya_gopi

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here