അതിഥിമൂല

ദാദാസാഹേബ്‌ ഫാൽക്കെ അവാർഡ്‌ ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ആദ്യമലയാളിയാണ്‌ പി. ഭാസ്‌കരൻ. മലയാള സിനിമയിലെ എന്നല്ല മലയാള ഭാഷയിലെ തന്നെ ലളിതസംഗീത പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പിതാവാണ്‌ അദ്ദേഹം.

അക്കിത്തം

സാഹിത്യം, ഒരു ജനതയുടെ ഇച്ഛയെ വിളിച്ചറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, കാണാൻ കഴിയാത്ത ശബ്ദമാകുന്നു. യാന്ത്രികഭൗതിക വാദത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയവർ മാത്രമേ കവിതയുടെ പ്രസക്തി തിരിച്ചറിയാതിരിക്കുന്നുള്ളൂ.

എം.എൻ. വിജയൻ

Generated from archived content: adithi_july5_07.html

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here