ഐ എം ടി പുന്നപ്രയിൽ എം ബി എ അഡ്മിഷൻ

കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് അക്കാദമി ഓഫ് പ്രഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ കീഴിൽ കേരള സർവകലാശാലയുടെയും എ. ഐ. സി. ടി യുടെയും അംഗീകാരത്തോടെ പുന്നപ്ര അക്ഷര നഗരി കേപ് ക്യാമ്പസ്സിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ്‌ ടെക്നോളജി ( ഐ.എം. ടി ) പുന്നപ്രയിൽ 2020-2022 ബാച്ചിലേക്കുള്ള ദ്വിവത്സര എം. ബി. എ പ്രോഗ്രാമിലേക്കുള്ള ഒന്നാം ഘട്ട ഗ്രൂപ്പ്‌ ഡിസ്കഷൻ ആൻഡ്‌ ഇന്റർവ്യൂ ഈ മാസം 10നു കോളേജിൽ നടക്കും.

ഫിനാൻസ്, മാർക്കറ്റിങ്, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ്, ഓപ്പറേഷൻസ് എന്നി സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കവുന്നതാണ്. അമ്പത് ശതമാനം മാർക്കോടെ ബിരുദവും കെ – മാറ്റ്, സി- മാറ്റ്, ക്യാറ്റ് ഉള്ളവർക്കും അവസാന വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പങ്കെടുക്കാം. എസ് സി / എസ് ടി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സർക്കാർ സർവകലാശാല നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായ ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കു ഫോൺ : 0477- 22676029746125234, 9947733416.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here