“കിം കി ദുക്: മൗനവും ഹിംസയും”

  വിശ്വപ്രസിദ്ധ ചലച്ചിത്രകാരൻ കിം കി ദുക്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള “കിം കി ദുക്: മൗനവും ഹിംസയും” എന്ന പുസ്തകത്തിൻറെ വിപുലീകരിച്ച രണ്ടാം പതിപ്പ് ഇന്ന് (ഫെബ്രുവരി 18) ഐ എഫ് എഫ് കെ യിൽ സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്ത് പ്രകാശനം ചെയ്തു. സംഗീത സംവിധായകൻ ബിജിബാൽ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങി. കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയാണ് പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here